Toimintakertomus

Toimintakertomus 2017

Yleistä

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 50. toimintavuosi.

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys on maan suurin alueellinen maanpuolustusyhdistys. Yhdistys toteuttaa perustamisvaiheessa valtakunnalliselta kurssiyhdistykseltä saatua tehtävää, huomioiden jäsenistöltä tulevat toiveet täydennyskoulutuksien, turvallisuuspoliittisten iltojen, matkojen, tutustumiskäyntien ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Yhdistyksen sääntöuudistustyötä jatkettiin kevään aikana. Sääntöuudistusesitys tarkistutettiin Yhdistysrekisterissä. Sääntöjen toinen käsittely tapahtui yhdistyksen juhlakokouksen yhteydessä.

Yhdistyksen toiminta keskittyi paljolti Suomi 100 -juhlavuoteen ja yhdistys järjesti toimintasuunnitelman mukaisesti useita tapahtumia teemaan liittyen.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on, kuten yhdistyksen säännöissä todetaan, maanpuolustustietojen syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri maanpuolustustahoja edustavien toimijoiden kesken. Tätä tarkoitusta on toteutettu määrätietoisesti ja tiukalla taloudenpidolla, tavoitteena mahdollisimman hyvin jäsenistöä palveleva toiminta.
 

Toiminnan toteutus

Toimintavuosi toteutui yhtä tapahtumaa lukuun ottamatta tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Yhdistys paransi ja kehitti edelleen jäsenistönsä osaamista kokonaisturvallisuuden sektorilla, painottaen toiminnassaan riskeihin liittyvää varautumista. Yhdistykselle ja sen jäsenistölle on tärkeää tiivis yhteistyö jäsenistön ja sidosryhmien kesken. Kiintein viranomaisyhteistyö on Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin Jääkärirykmentin, Uudenmaan aluetoimiston sekä Maanpuolustuskorkeakoulun suuntaan, joilta olemme saaneet täydellisen tuen toiminnoillemme. Tätä yhteistyötä toteutetaan erilaisten koulutustilaisuuksien ja yhteistoimintatapahtumien yhteydessä. Matkojen ja tilaisuuksien järjestämisen tukena on ollut laaja viranomaisverkosto niin kotimaassa, kuin ulkomailla. Ulkomaan matkojen suunnittelun yhteydessä on tukeuduttu kohdemaiden suurlähetystöihin ja puolustusasiamiesverkostoon.

Yhdistys on edelleen korostanut yhteisöllisyyden ja sisäisen verkostoitumisen merkitystä ja järjestänyt jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia. Täydennyskoulutusmatkat on suunniteltu niin, että niissä pyritään painottamaan kokonaisturvallisuutta ja yhteistoimintaa.

 

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Vantaan kaupungintalolla 16. maaliskuuta 2017. Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat sekä ensimmäisessä käsittelyssä ollut yhdistyksen sääntömuutosasia.
Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä puheenjohtaja Juha Hakola loi katsauksen Suomen turvallisuustilanteeseen ja siinä tapahtuvaan kehitykseen ja muutoksiin. Puheenjohtaja totesi yhdistyksen toiminnan jatkuneen vireänä ja että mennyt vuosi oli kaikin puolin hyvä yhdistyksen näkökulmasta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen kertoi kaupungin historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudennäkökulmista.

Elinkeinojohtaja Jose Valanta esitteli Vantaan kaupungin yritys- ja elinkeinotoiminnan rakennetta sekä niihin liittyviä kehityshankkeita.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Anssi Vesikallio. Kokoukseen osallistui yhteensä 57 henkilöä.

Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10. lokakuuta 2017 Vantaalla Ilmailumuseon auditoriossa.
Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä järjestettiin 22. Turvallisuuspoliittinen ilta.
Luentona kuulimme strategisten hankkeiden ohjelmajohtajan, kenraalimajuri Lauri Purasen esityksen hävittäjä hankkeesta sekä Laivue 2020 hankkeesta.
Puheenjohtaja avasi kokouksen luoden katsauksen yhdistyksen juhlavuoteen, sen aikana järjestettyihin ja järjestettäviin tapahtumiin. Puheenjohtaja kannusti jäsenistöä osallistumaan aktiivisesti juhlavuoden huipentumana järjestettäviin tapahtumiin.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat.

Erovuorossa olleet Markus Aarnio ja Mats Fagerström valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituksessa toimikauden 2018-2020 ajan. Asiantuntijajäseniksi kutsuttiin, Etelä-Suomen aluehallintoviraston paikalle, neuvotteleva virkamies, apulaisjohtaja Tommi Laurinen ja puolustusvoimien edustajaksi Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvist.

Yhdistyksen sääntöuudistus oli sääntöjen mukaisessa toisessa käsittelyssä. Säännöt olivat kevätkokouksen jälkeen Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterissä ennakkotarkastuksessa. Yhdistysrekisteri esitti vaatimuksena yhdistyksen sääntöihin lisäyksen yhdistyksen tilikauden merkitsemisestä sääntöihin. Vaatimus perustui yhdistyslakiin. Mainittu muutos tehtiin ja korjattu esitys tuotiin hallituksen toimesta sääntöjen mukaiseen toiseen käsittelyyn. Edellä mainittu muutos toteutettiin ja syyskokous hyväksyi uudet säännöt.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Tuominen. Kokoukseen oli ilmoittautunut 51 henkilöä, paikalla oli 49 yhdistyksen jäsentä.              

 

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyistä on vastannut pääosin toiminnanjohtaja.
Ulkomaan koulutusmatkojen järjestelyvastuu ja matkanjohtajan tehtävät ovat olleet toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet tarpeen mukaan koulutustehtävien suunnitteluun ja toteutukseen.

Painopiste koulutuksessa oli kansainvälisestä tilanteesta johtuva epävakaus, sen aiheuttamat vaikutukset ja tilanteen hallinta Suomessa. Näitä aihepiirejä käsiteltiin niin täydennyskurssin, kuin turvallisuuspoliittisten iltojen yhteydessä.


Alueellisen maanpuolustuksen 16. täydennyskurssi

Täydennyskurssi järjestettiin yhteistoiminnassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin Jääkärirykmentin sekä Uudenmaan aluetoimiston kanssa. Puheenjohtajuudesta kurssin yhteydessä vastasivat yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Virpiaro yhteistyössä apulaisjohtaja Tommi Laurisen sekä Uudenmaan aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Juho Raulon kanssa.
 

Tilaisuudessa käsiteltiin Euroopan turvallisuustilannetta, pakolaisuutta, turvapaikkatilannetta sekä niiden mahdollisia turvallisuusvaikutuksia. Luennoista vastasivat alansa ehdottomat huippuosaajat mm. mm. FT Olli Ruohomäki, vieraileva vanhempi tutkija Ulkopoliittisesta instituutista sekä terrorismintutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta.

Tilaisuus pidettiin Puolustusvoimien palvelukeskuksen tiloissa Taistelukoululla Tuusulassa. Koulutukseen osallistui 113 henkilöä.

 
Turvallisuuspoliittiset illat

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä kolme turvallisuuspoliittista iltaa. Iltojen ohjelmat olivat hyvin ajankohtaisia. Tilaisuudet järjestettiin Taistelukoululla, valtakunnallisten maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesilla sekä Pääesikunnan elokuvasalissa.

Hallituksen jäsenet osallistuivat yhteydenpitoon luennoitsijoiden suuntaan sekä avustivat kahvitarjoiluissa yhteistyössä Maneesin henkilökunnan kanssa. Varapuheenjohtaja Petri Kejonen ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaro toimivat vuoroin iltojen paneelikeskusteluosuuden puheenjohtajina.

23. Turvallisuuspoliittinen ilta
 
Turvallisuuspoliittinen ilta toteutettiin Suomi 100 -teemaan liittyen Taistelukoulun auditoriossa Tuusulassa. Aiheena oli Suomen kulttuurivaikuttajien merkitys Suomen itsenäistymisprosessissa. Luennoitsija toimi Heikki Simola.

Tilaisuuteen osallistui 53 yhdistyksen jäsentä.

24. Turvallisuuspoliittinen ilta
 
Turvallisuuspoliittinen ilta järjestetään tiistaina 18. huhtikuuta 2017 Maneesilla. Illan aiheina ovat Puolustusselonteko, jonka esitteli tuleva Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Timo Kivinen. Toisena aiheena on Sisäisen turvallisuuden strategia, jonka esitteli Kimmo Himberg.

Paneelin puheenjohtajana toimi Petri Kejonen.
Tilaisuuteen osallistui 82 yhdistyksen jäsentä.

25. Turvallisuuspoliittinen ilta
 
Turvallisuuspoliittinen ilta järjestettiin 19. syyskuuta 2017 Pääesikunnan elokuvasalissa.
Illan aiheina olivat Venäjän sotaharjoitus ja Itämeren turvallisuustilanne, Venäjän ja Suomen väliset suhteet sekä Suomen lähialueen yleinen sotilaspoliittinen tilanne ja turvallisuustilanne. Alustajina toimivat tutkimusjohtaja Hanna Smith Hybridiosaamiskeskuksesta sekä everstiluutnantti Markku Viitasaari Puolustusvoimien tiedustelulaitokselta.

Paneelin puheenjohtaja toimi Matti Virpiaro.
Tilaisuuteen osallistui 131 yhdistyksen jäsentä.

 

YHDISTYKSEN VUOSIJUHLATILAISUUDET

Yhdistyksen juhlallisuudet aloitettiin seppeleenlaskulla Hietaniemen sankarien ristillä. Seppeleen laskivat yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hakola, varapuheenjohtaja Petri Kejonen ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Tilaisuuteen osallistui 19 yhdistyksen jäsentä.
 

Juhlaseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Vieraat vastaanotti puheenjohtaja Juha Hakola, varapuheenjohtaja Petri Kejonen sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.

Tilaisuuden tervehdyksen piti yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hakola. Kaupungin tervehdyksen toi kaupungin hallintojohtaja Juha Summanen. Juhlapuheen piti valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja, eversti Mika Kalliomaa. Juhlaseminaariin liittyvän luennon aiheesta Suomen kokonaisturvallisuus 50 vuotta piti valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.
Juhlaseminaarin yhteydessä julkistettiin yhdistyksen 50 -vuotishistoriikki Hyvässä seurassa. Julkistamispuheen piti kirjan kirjoittanut toimittaja Mirva Brola. Samassa yhteydessä nautittiin juhlamalja sekä juhlakahvit.

Tilaisuuteen osallistui 124 yhdistyksen jäsentä ja kutsuvierasta.

Iltajuhlatilaisuus järjestettiin Santahaminassa Kadettikoulun juhlahuoneistossa. Iltatilaisuuden tervehdyspuheen piti puheenjohtaja Juha Hakola. Illan juontajana toimi muusikko Mikael Konttinen.

Kolmen ruokalajin illallinen juhlajuomineen nautittiin Ignatiussalissa. Illallisen yhteydessä yleisöä hauskuuttaneen puheen piti Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen.

Illan huipensi illallistanssiaiset, jonka musiikista vastasi Kaartin soittokunnan varusmiessoittokunta laulusoistinaan Mikael Konttinen.

Tilaisuuteen osallistui 191 yhdistyksen jäsentä ja kutsuvierasta.

Kaikki päivän tilaisuudet saivat suuren suosion ja osallistuneilta kiittävät kommentit.

 

TÄYDENNYSKOULUTUSMATKAT

Ulkomaan matkat

Vuoden aikana tehtiin kaksi ulkomaanmatkaa. Toteutettujen matkojen valmistelu tapahtui toiminnanjohtaja ja puheenjohtajan toimesta. Yhteistyökumppaneina matkoilla olivat Suomen Viron suurlähetystö sekä Maltan poliisi. Matkat onnistuivat ja niistä saatiin hyvät palautteet.
 
Täydennyskoulutusmatka Tallinnaan tehtiin 27.-28.1.2017  
 
Matka toteutettiin Eckerö Linen Finlandia-aluksella. Laivalla kuultiin Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2016 sekä näkökulmia Suomen itsenäisyyden aikana tapahtuneista muutoksista. Luennon piti yleissihteeri Markus Kinkku puolustusministeriöstä
Suomen suurlähetystöön tehdyn vierailun yhteydessä kuultiin katsaus poliisiyhdyshenkilön toimintaan, jonka esityksen piti erityisasiantuntija Lars Henriksson sekä katsaus tulliyhdyshenkilön toimintaan, jonka piti tulliyhteyshenkilö Pete Jarva. Katsauksen Baltian ja lähialueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen piti puolustusasiamies, komentaja Jussi Voutilainen. Suurlähettiläs Kirsti Narinen piti esityksen Viron ja Suomen suhteista.
 

Matkan yhteydessä toteutettiin opastettu kiertoajelu Kalamajan ja Telliskvin luovuuskeskuksen alueelle.
Matkanjohtajana toimi toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Matkalle osallistui yhteensä 35 henkilöä.

Täydennyskoulutusmatka Maltalle tehtiin 14.-17.9.2017

 
Matkan yhteydessä tutustuttiin Maltan poliisiin (Malta Police General Headquarter, Floriana).
Vierailun yhteydessä saimme tutustua poliisimuseoon, jonka näyttely ja esineistö teki suuren vaikutuksen vierailijoihin. Vierailu huipentui Maltan poliisikomentaja Lawrecen Cutajaren tapaamiseen pääpoliisiasemalla Florianassa.

Yksi vierailukohteista oli The National War Museum. Myös sikäläinen poikkeusolojen johtokeskus, kuten maan alle kaivetut väestönsuojat synnytyshuoneineen ja erilaisine huoltotiloineen tulivat tutuksi matkalaisille.

Matkanjohtajina toimivat puheenjohtaja Juha Hakola sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Matkalle osallistui 31 henkilöä.
 
Kotimaan matkat ja vierailut
Kotimaan vierailujen valmistelusta ja järjestelyistä vastasi hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Vierailu Karjalan Prikaatiin tehtiin 26.4.2017
Vierailun aluksi esikuntapäällikkö, eversti Sami-Antti Takamaa esitteli prikaatin toimintaa ja tehtäviä. Nautitun lounaan jälkeen oli tutustuminen perusyksikköihin, johtajakoulutukseen sekä virtuaaliympäristöön. Vierailun päätti taisteluammuntaharjoituksen seuraaminen Pahkajärven ampuma-alueella.

Matkanjohtaja toimi yhdistyksemme jäsen Seppo Lamminen. Vierailulle osallistui 47 henkilöä.

Sotilaalliseen toimintanäytökseen tutustuttiin Santahaminassa 24.4.2017
Vierailun yhteydessä kuultiin apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jyrki Kaisanlahden esitys Kaartin Jääkärirykmentin tehtävistä. Esityksen jälkeen päästiin tutustumaan taistelusimulaattorikoulutukseen sekä kaupunkijääkärien vyörytystaisteluun. Vierailu päättyi taisteluammuntanäytökseen.

Vierailulle osallistui 24 henkilöä.


Vierailu Vartiolentolaivueeseen Helsinki-Vantaan tukikohtaan tehtiin 4.5.2017
Vierailun yhteydessä kuultiin esitys vartiolentolaivueen toiminnasta sekä Rajavartiolaitoksen toiminnasta. Esityksen jälkeen tutustuttiin helikoptereiden huoltotoimintaan sekä helikopterikalustoon.

Vierailu suunniteltiin yhteistyössä Vartiolentueen apulaiskomentajan, komentaja Ismo Siikaluoman kanssa. Vierailun isäntänä toimi lentotoimiston päällikkö, komentajakapteeni Kimmo Ahvonen. Vierailulle osallistui 28 henkilöä.

Tutustumiskäynti Valmet Automotiveen tehtiin 9.5.2017
Vierailu toteutettiin Valmet Automotiven kutsusta. Vierailun aluksi yhdistyksemme jäsen, yrityksen turvallisuuspäällikkö Markus Kärkkäinen, esitteli yrityksen toimintaa. Lounaan jälkeen tutustuttiin Mercedes-Benz A-sarjan autonvalmistukseen autojen kokoamisesta lopputarkastuksen asti.
Vierailun päätteeksi tutustuttiin automuseoon, jossa oli nähtävillä mielenkiintoinen kokoelma Uudenkaupungin autotehtaan tuotannosta.

Matkanjohtajana toimi toiminnanjohtaja Matti Virpiaro Vierailulle osallistui 11 kutsuvierasta.

 

KULTTUURITAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Suomi 100 -teemaristeily toteutettiin 16.5.2017

Risteilyn yhteydessä tutustuttiin Helsingin historialliseen suojaukseen merellistä uhkaa vastaan.
Esittelystä vastasivat tietokirjailija Jarmo Nieminen sekä hallituksen jäsen Markus Aarnio. Yllätyskohteena oli tutustuminen yhdistyksen jäsenen Tom Kaislan omistamalla Rysäkarin saarella.

Matkaan liittyvistä järjestelyistä vastasivat varapuheenjohtaja Petri Kejonen, Kaarina Kuisma sekä Markus Aarnio.
Tapahtumaan osallistui 58 henkilöä.

UMPY Golf tapahtuma järjestettiin 8.6. Kullo golfin kentällä Porvoossa.

Kilpailumuotona oli sovellettu scramble 3-4 henkisin joukkuein. Pelimuoto oli lyöntipeli ja vähiten nettolyöntejä tehnyt joukkue oli voittaja. Henkilökohtaisena erikoiskilpailuna oli pisin drive ja lähimmäs lippua. Tapahtuma oli onnistunut, vaikka olosuhteet olivat puuskittaisen tuulen johdosta haasteelliset.

Kilpailunjohtajana toimi puheenjohtaja Juha Hakola.
Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä.

Teatterimatkalle Raaseporiin tehtiin 12.7.2017

Vaikuttava Tuntematon sotilas -esitys oli rakennettu autenttiseen maastoon Hankoniemelle. Ennen esityksen alkua tutustuttiin Hankoniemen taisteluihin oppaan johdolla. Teatteriesitys sai hyvät arvostelut osallistujilta.

Matkanjohtaja toimi toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.
Teatteriesitykseen osallistui 34 henkilöä.

Tuntematon sotilas elokuvailta toteutettiin 26.10.2017

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä elokuvateatteri Finnkinon ja elokuvatuottajan kanssa.
Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Kimmo Lohman sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.

Elokuvailtaan osallistui 346 henkilöä.

Myrskyluodon Maija teatteriesitys nähtiin 31.10.2017

Tilaisuus oli osa Suomi 100 -tilaisuuksien sarjaa ja Helsingin kaupunginteatterin 50 -vuotisjuhlaa.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.
Tilaisuuteen osallistui 86 henkilöä. 

METSÄSTYSTAPAHTUMA
Metsästystapahtuma herätti laajaa kiinnostusta ja se toteutettiin peurajahtina Kärkölässä, Mertien Metsästäjien jahtimailla 13.12.2017. Kaatokiintiö oli kaksi peuraa, jotka molemmat saatiin päivän aikana kaadetuksi.
Jahtivastaavana yhdistyksen puolesta toimi toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Jahtiin osallistui 17 henkilöä.
 

YHTEISTOIMINTA

Yhteistoimintaa toteutettiin lähinnä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin jääkärirykmentin, Uudenmaan aluetoimiston, Maanpuolustuskorkeakoulun (Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit) sekä Puolustusvoimien palvelukeskuksen kanssa.

Erikseen järjestetyn yhteistoimintatapaamisen tarkoituksena oli keskustella yhteistoimintaan liittyvistä asioista. Keskeinen teema oli seuraavaksi toteutettavan maanpuolustuksen alueellisen täydennyskurssin ohjelmallinen sisältö ja järjestelyt.

Konserttitapahtumien markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä ja tuettiin Kaartin Soittokuntaa lähettämällä jäsenistölle informaatiota sähköpostin välityksellä.

 

YHDISTYSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Vuoden 2017 kehittämistoimenpiteet pohjautuivat hallituksen elokuussa 2016 pitämään kehittämisseminaariin. Painopistealueina vuonna 2017 olivat:
1) Suomi 100 -teema
2) Yhdistyksen viestinnän tehostaminen uudistamalla kotisivujen rakennetta ja ylläpitoa
3) Jäsentilaisuuksien järjestäminen, joissa voidaan käsitellä Suomen ja maailman turvallisuusympäristöön liittyviä tapahtumia
4) Historiikin julkaiseminen ja sen jakaminen jäsenistölle.
5) Elokuun 2017 kehittämisseminaarissa hallitus arvioi menneen kauden toimintaa ja valmisteli tulevien vuosien toimintalinjoja.

Asetetut tavoitteet saavutettiin.

 
Yhdistyksen hallituksen 13. kehittämisseminaari järjestettiin 18. - 20.8.2017

Seminaarissa käsiteltiin yhdistyksen toimintaa ja päivitettiin aiemmin laadittu kehittämissuunnitelmaa sekä tehtiin pohja vuoden 2018 toimintasuunnitelmalle.

Yhdistyksen syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulevat linjaukset yhdistyksen toimintaan liittyen.

 

TALOUS

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksen hallitus toteutti toimintavuonna juhlavuodesta huolimatta tiukkaa taloudenpitoa.

Yhdistyksen sijoitustoimintaa on tukenut taloustyöryhmä, jossa on puheenjohtaja Juha Hakolan ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaron lisäksi nimettynä yhdistyksen jäsenet Vesa Kauppinen, Jyrki Tuominen sekä Matti Riikonen.

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Ritva Hellén.

Yhdistyksen talous hoituu lähinnä jäsenmaksutulojen, sijoitustuottojen sekä Helsingin kaupungin avustuksen turvin.

 
Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu vuonna 2017 oli 40,00 euroa ja yritysjäsenmaksu 500,00 euroa. Kunniajäseniltä ei peritty jäsenmaksua. Lisäksi yhdistyksen toimintaa on voinut tukea vapaaehtoisella kannatusmaksulla.

Yhdistyksen jäsenmaksutulot ovat kertyneet 2034 (edellisenä vuonna 2032) jäsenmaksunsa maksaneelta jäseneltä sekä kahdelta yritysjäseneltä. Vuoden loppupuolella liittyneiltä jäseniltä perittiin 15 euron liittymismaksu. Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa 2050 (edellisenä vuonna 2050), joista kunniajäseniä kolme. Yritysjäseniä oli vuoden lopussa kaksi. Henkilöt, jotka eivät ole huolehtineet jäsenmaksuvelvoitteistaan on sääntöjen mukaisesti poistettu jäsenrekisteristä.

Helsingin kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa myöntämällä 1000 euron vuosiavustuksen.

Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa alijäämää 1 383,41 euroa. Tilinpäätös erittelyineen on kokonaisuudessaan vuosikertomuksen liitteenä.

 

HALLINTO

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa on johtanut hallitus. Hallitukseen on kuulunut kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kaksi asiantuntijajäsentä, jotka ovat kattavasti edustaneet yhdistyksen toiminta-aluetta eri yhteiskuntasektoreilla. Hallitus kokoontui yhteensä 9 varsinaiseen kokoukseen (8 kokousta vuonna 2017). Tämän lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Kokouksissa tehtiin yhteensä 170 päätöstä (173 päätöstä vuonna 2017). Näiden lisäksi järjestettiin kolmen päivän mittainen kehittämisseminaari.

Hallituksen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt (osallistuminen kokouksiin):

Puheenjohtaja Juha Hakola (9/9)
Varapuheenjohtaja Petri Kejonen (6/9)
Kaarina Kuisma (9/9)
Mats Fagerström (5/9)
Kimmo Lohman (8/9)
Tiina Laisi-Puheloinen (3/9)
Matti Koskinen (5/9)
Tommi Laurinen (6/9)
Juho Raulo (31.5. saakka) (1/4)
Vesa Sundqvist (1.6. alkaen) (4/5)
Markus Aarnio (7/9)

Muut toimihenkilöt
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut Matti Virpiaro.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut talousjohtaja Ritva Hellén.
Lippu-upseerina on toiminut yhdistyksen jäsen Pertti Räisänen ja hänen varamiehenään Jyrki Tuominen.
 
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet KHT Reima Nyman ja toimitusjohtaja, eMBA, MMM Heikki Kananen sekä varatoiminnantarkastajina tutkija Markku Haranne ja rouva Pirjo Piepponen.
 

YHTEYDENPITO JÄSENISTÖÖN

Jäsenistöön on pidetty yhteyttä jäsenkirjeiden, kotisivujen ja sähköpostin sekä muun kirjeenvaihdon välityksellä. Yhdistyksen yhteydet yhteistyötahoihin on hoitanut pääasiassa yhdistyksen toiminnanjohtaja yhteistyössä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa.
Jäsenkirjeet
Vuoden aikana lähetettiin 4 jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin tarkemmin yhdistyksen toiminnasta. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenille on toimitettu sähköpostitse 48 erillistä tilaisuuksiin liittyvää tapahtumakutsuviestiä.
Jäsenlehti
Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet jäsenmaksuun liittyen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän korkeatasoisen Maanpuolustus -lehden. Lehden toimittaa Valtakunnallinen Maanpuolustusyhdistys.
Nettisivut
Yhdistyksen nettisivut on uudistettu vuoden 2017 aikana Bitfoot Oy/ Marko Torpan toimesta. Nettisivut ovat tutussa osoitteessa, www.umpy.fi. Sivuilla on perustietoa yhdistyksestä, sekä tietoa ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista. Uusien nettisivujen teko aloitettiin syksyn 2016 aikana.
Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä
Yhdistyksen käytössä on tapahtumiin ilmoittautumista varten Lyyti-järjestelmä. Yhdistyksen jäsenet ovat ottaneet järjestelmän hyvin käyttöön. Järjestelmä on tärkeä myös dokumentoinnin kannalta ja sen kautta saa mm. tärkeää tilastotietoa.

Järjestelmän kautta meni vuoden 2017 aikana ilmoittautumislinkki 26 eri tapahtumaan ja niihin ilmoittautui yhteensä 1472 henkilöä. Jonoon jäi eri tapahtumissa yhteensä 94 henkilöä.

Yhdistyksen jäsenistä ahkerin ilmoittautuja on järjestelmän käyttöaikana ollut Reima Nyman, ilmoittautuen tänä vuonna 15 eri tapahtumaan.

 

JÄSENISTÖ JA JÄSENREKISTERI

Jäsenistö

Uusia jäseniä on rekrytoitu pääosin alueellisten maanpuolustuskurssien yhteydessä. Yhdistys on esittäytynyt alueellisilla maanpuolustuskursseilla sekä perinteisen tavan mukaan osallistunut yhtenä kurssijakson iltana päivällistarjoiluihin. Päivällistilaisuuksiin on yhdistyksen edustajina osallistunut vaihteleva määrä hallituksen jäseniä. Esittelytilaisuuksia oli kuluneen vuoden peruskurssien aikana yhteensä 3, joista on vastannut toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.
 
Jäsenrekisteri
Yhdistyksen jäsenrekisteristä on huolehtinut Bitti Oy yhteistyössä yhdistyksen rahastonhoitaja Ritva Hellénin ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaron kanssa.
 
Yhdistyksen lipun esiintyminen eri tilaisuuksissa
Yhdistyksen lippu on ollut mukana Suomenlahden Rannikkorykmentin valaparaateissa Upinniemessä sekä Kaartin jääkärirykmentin valaparaateissa.

Lippu on ollut mukana myös Talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa 30.11.2017 sekä Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 13.3.2017 Mannerheimin aukiolla Helsingissä sekä yhdistyksen vuosijuhlatilaisuuksissa Hietaniemen hautausmaalla, Helsingin kaupungintalolla ja Kadettikoulun juhlasalissa.

Lippua ovat kantaneet yhdistyksen lippu-upseerit. 

YHDISTYKSEN SAAMA TUKI

Seuraavat yhteistyökumppanit ovat tukeneet vuoden aikana yhdistyksen toimintaa;
Helsingin kaupunki (pelastuslaitoksen toiminta-avustus), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaartin Jääkärirykmentti, Uudenmaan aluetoimisto, Puolustusvoimien palvelukeskus, Kaartin soittokunta, Yleisradio Oy, Helen Oy, vierailukohteet sekä lukuisa määrä luennoitsijoita.

 

Hallitus kiittää yhteistyötahoja, luennoitsijoita ja asiantuntijoita toiminnan tukemisesta sekä hyvästä yhteistyöstä. Hallitus haluaa kiittää myös yhdistyksen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.

 

Helsingissä 13.2.2018

HALLITUS